Cesium haritasına boş katman ekleme

Selamlar. Bu yazımda Cesium haritasının (https://cesiumjs.org/) içerisine boş katman eklemenin nasıl yapıldığını not edeceğim. Çünkü sürekli unutuyorum. Ayrıca bu sayfadaki yazıları anlamak için Cesium haritasının ne olduğunun bilinmesi gerekiyor. Aksi halde bu yapı başka bir harita kütüphanesi ile benzerlik göstermiyor. Bayağı farklı bir yapı oluşturmuşlar. He güzel olmuş, orası ayrı. Neyse.

Cesium imageryProviderViewModels

Cesium ana objesinde, ana haritaları göstermek için bir değişken mevcut. O da imageryProviderViewModels. Bu değişken cesium sınıfının içinde bulunuyor. Bir dizi kabul eden bu sınıfa eklenen objeler, haritada seçilebilir harita katmanları olarak geliyorlar.

Bunu öğrendikten sonra şöyle bir yol izleyeceğiz. Bir dizi değişkeni oluşturup içerisine harita katmanları ekleyeceğiz. Bunlardan birinin alpha değerini 0(sıfır) ekleteceğiz ve kullanıcı onu seçtiğinde alt katman gözükmeyecek. Ama haritanın tüm fonksiyonlarını kullanabilecek. Mesela böyle yani;

Eklediğim resimdeki bölümleri açıklayayım.

  • 1. satırda bir dizi değişkeni oluşturdum.
  • Alt satırlarda o değişkene Cesium.ProviderViewModel tipinde yeni objeler ekledim. Bu objeler cesium haritasının kabul ettiği objedir.
  • 34. satırda eklediğim obje, boş katmanımın objesi. Normal openstreetmap haritasının provider linkini yazdım. Ama bir ufak nokta var, defaultAlpha değerini 0(sıfır) yaptım. Böylece alt katman şeffaf olacak. İstediğim şekle kavuşacağım.

Son olarak;

Son halinin ekran görüntüsünü koymuyorum çünkü çok üşendim. Bir sorun olursa, yorum olarak yazabilirsin. Teşekkür ederim.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store